top of page
Voorkeurmateries
Familierecht 

Echtscheiding en voorlopige maatregelen – onderhoudsbijdragen en onderhoudsgelden  –  omgangs- en verblijfsregelingen kinderen

 

Verkeersrecht

Snelheidsovertredingen - alcoholintoxicatie - dronkenschap - vluchtmisdrijf – boetes – aanrijdingen – dagvaardingen voor Politierechtbank

Aannemingsrecht

Bouwgebreken – voorlopige en definitieve oplevering – expertises  – onderaanneming – aansprakelijkheid aannemer en architect – nieuwbouw – expertises – ontbinding aannemingsovereenkomst – schadevergoeding

Koop - Verkoop 

Kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen – optie – compromis – eigendomsoverdracht – vrijwaring voor gebreken – vruchtgebruik – erfdienstbaarheden –voorkooprecht – ontbinding en vernietiging van de verkoop – consumentenrecht

Huur - Verhuur

Woninghuur en handelshuur: opzegging door de huurder of de verhuurder – betalingsachterstand door de huurder – niet uitvoering van herstellingen door de verhuurder – onderhoudsverplichting van de huurder – mindergenot en schadevergoeding – onbewoonbaarverklaringen – huurwaarborg – afrekeningen onkosten – huurschade – burenhinder – onderverhuring en overdracht van huur – uithuiszettingen – ontbinding en vernietiging van de huurovereenkomst – verlenging - opzegging door de huurder of de verhuurder – betalingsachterstand door de huurder – indexatie en herziening van de huurprijs – aanpassings- en verbouwingswerken door huurder – uitzettingsvergoeding​

Aansprakelijkheidsrecht

Schade veroorzaakt door derden – aansprakelijkheid als veroorzaker.

Strafrecht

Opvolging klacht bij de politie – behartiging van de belangen van het slachtoffer - verdediging bij voorlopige hechtenis – dagvaarding voor Correctionele Rechtbank – eerherstel

 

Contractueel recht

Opstellen van alle soorten contracten – niet nakoming van overeenkomsten – niet of gebrekkige levering – schadevergoeding – opzegging en ontbinding overeenkomsten

Incasso

Aanmaning schuldenaar – dagvaarding schuldenaar – betekening en uitvoering vonnis – recuperatie factuur en onkosten.

 

Schuldenregeling 

Aanvraag collectieve schuldenregeling - bijstand tijdens collectieve schuldenregeling

bottom of page