top of page

Erelonen en kosten

Ook al bent u handelaar of particulier, helaas wordt iedereen wel eens geconfronteerd met een juridisch probleem...

Een onbetaalde factuur, een verkeersovertreding, een schadegeval, huurproblemen, overmatige schuldenlast, een echtscheiding, ed...

Tijdig en correct advies kan u veel kosten en moeite besparen.

De problemen zijn divers doch vereisen elk een eigen en correcte aanpak.

Helaas is voor velen de drempel naar een advocaat nog steeds hoog. Sommigen worden hierbij afgeschrikt door verhalen van hoge kosten.

Advocatenkantoor Jef Peeters wenst hierin duidelijkheid te scheppen.

Dit is immers in het belang van zowel de client als van de advocaat.

Het ereloon kan dan ook, naast de vaste kosten, als volgt overeengekomen worden:

  • gratis eerste consultatie
  • vergoeding per uur aan een basistarief van 135 € (excl. BTW)
  • vergoeding naargelang de waarde van de zaak (percentages)
  • vaste kost (all in)

 

Bij een vergoeding per uur worden volgende vaste kosten (excl. BTW) in rekening gebracht:

- dactylografische stukken: 12,00 euro/stuk

- aanleg dossier: éénmalige kost van 50,00 euro

- diverse kleine bureelkosten: éénmalige kost van 50,00 euro

- archivering dossier: éénmalige kost van 25,00 euro

Maar misschien hoeft u niet te betalen?

  • De eerste consultatie dient u niet te betalen. Hierdoor kan u kosteloos een inschatting maken van uw rechten.

  • Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt voor juridische tussenkomst, dekt de verzekering de kosten en erelonen van de door u vrij gekozen advocaat. Er wordt dan ook steeds geverifieerd of u niet over een toepasselijke rechtsbijstandsverzekering beschikt.

  • Sinds 2007 zijn rechtsplegingsvergoedingen (dit zijn de vergoedingen die de verliezende partij aan de winnende partij kan moeten betalen) van toepassing. Uiteraard wordt deze vergoeding aangewend om de ereloonstaat te delgen.

  • Mogelijkerwijze komt u in aanmerking voor tweedelijnsbijstand (pro-deo). Het kantoor gaat na of u hiervoor in aanmerking komt en doet voor u de aanvraag.

bottom of page